Om företaget Galleri Anställda Lediga tjänster Kontakta oss Miljöpolicy  
 
 
     
 
 
  Aktuellt

Inga nyheter just nu.
 
     
     
     
     
 
Miljöpolicy för Björnstorps Snickeri 2013

Material och metoder

Björnstorps Snickeri verkar i samråd med kunden för att sunda material och metoder används. Vi skall eftersträva att svenskproducerat virke används och vid eventuell import av virke skall leverantörsintyg medfölja som visar var virket är odlat. Träslag från regnskogar skall inte användas. Matrial som innehåller miljöfarliga ämnen, som till exempel nickel och kadmium, skall undvikas och vattenbaserade färger skall användas för att slippa onödiga kemikalier.

Avfall
Källsortering av vårt avfall skall förbättras och utökas i takt med
samhällets övriga framsteg inom avfallshanteringen. Avfallet från vår
verksamhet skall tas omhand utifrån de möjligheter vi själva har att
återanvända och återvinna. De befintliga återviningssystemen och anläggningarna skall i möjligaste mån nyttjas.

Personal, arbetsmiljö och hälsa
Snickeriet skall ständigt arbeta för att arbetsmiljön skall förbättras och för att förebygga risksituationer. Vi skall värna om medarbetarnas hälsa och arbeta efter de regler och bestämmelser som finns. Vi utbildar kontinuerligt företagets medarbetare och motiverar dem i arbetet mot en bättre miljö. Vi skall fortsätta vårt arbete med att utveckla metoder och rutiner för vår internkontroll.
 


 
 
Björnstorps Snickeri KB, Björnstorps Torg, 247 98 Genarp, 040-48 01 01, info@bjornstorpssnickeri.se
Copyright © 1999-2013, Björnstorps Snickeri KB, All rights reserved. Site hosted and created by
bafox